Aandachtspunten per gebied

 • Hoofdstructuur grote doorgaande wegen en fietspaden

  Op belangrijke looproutes binnen wijken en tussen wijken (inclusief centrum) moet extra aandacht zijn voor algemene eisen, en meer specifieke aandacht voor langere afstand verplaatsingen (directheid, routeherkenning en bankjes). Looproutes langs hoofdwegen hebben extra aandacht nodig. Ze dragen bij aan de leefbaarheid.

   

  NB belangrijke looproutes of hoofdlooproutes toevoegen aan Grip op kwaliteit.

 • Recreatiegebied

  Recreëren is een zeer ruim begrip. Het omvat onder meer wandelen, fietsen, zwemmen en het daarbij tussentijds pauzeren. Ook het bezoeken van een dierentuin of pretpark behoort tot recreëren. Parken, plantsoenen en natuurgebieden zijn recreatiegebieden die deel (kunnen) uitmaken van de openbare ruimte. Bij het ontwerp van stedelijk groen (parken en plantsoenen) is het over het algemeen geen probleem om (voor het grootste gedeelte) een goede toegankelijkheid voor iedereen te waarborgen als rekening wordt gehouden met richtlijnen voor een toegankelijke openbare ruimte.

  Voorzieningen in recreatiegebieden – zoals toiletten, picknickplaatsen, bezoekerscentra en restaurants – dienen bereikbaar te zijn via een toegankelijke route. De voorzieningen zelf dienen uiteraard ook te voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

  Lees meer

   

 • Bedrijventerrein

  Een bedrijventerrein of bedrijvenpark is een gebied dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van (commerciële) bedrijven. Op lang niet alle bedrijventerreinen zijn trottoirs aanwezig. Waar dat wel het geval is, dient de toegankelijkheid van de trottoirs te worden gewaarborgd.

  Gewenst toegankelijkheidsniveau: als woonwijken met als kanttekening dat niet altijd voetgangers(oversteek)voorzieningen aanwezig zijn.

 • Publieke en speciale voorziening

  In de openbare ruimte rond publieke voorzieningen (zoals een gemeentehuis, bibliotheek of theater) en speciale voorzieningen (bijvoorbeeld zorginstellingen) is de behoefte aan een toegankelijke openbare ruimte groter dan in andere gebieden. Bij deze speciale voorzieningen gelden soms specifieke richtlijnen voor de toepassing van routegeleiding

 • Plein

  Pleinen kennen verschillende verschijningsvormen, maten en functies. Veel pleinen bestaan uit een combinatie van verblijfsfuncties en looproutes. De inrichting van pleinen is divers, variërend van vol met objecten, bijvoorbeeld terrassen, tot vrijwel leeg.

  Lees meer

 • Winkelgebied

  In een winkelgebied zijn diverse winkels dicht bij elkaar gevestigd. Er zijn veel potentiële tijdelijke bestemmingen voor het winkelend publiek. De hoeveelheid voetgangers is daarom groter dan op een regulier voetpad. Bovendien heeft het winkelend publiek vaak tassen of wagentjes bij zich. Ook het gedrag van het winkelend publiek is anders dan dat van reguliere voetgangers. Er zijn vaak grote tempoverschillen, mensen bewegen zich in verschillende richtingen en maken onverwachte bewegingen of staan stil. De verkeersstromen lopen kriskras door elkaar. Om voor al deze bewegingen ruimte te kunnen bieden, zijn andere richtlijnen nodig dan voor een gewoon voetpad.

  Lees meer

   

 • Woongebied

  Bij woongebieden ligt de nadruk vooral op trottoirs en looproutes voor voetgangers. Mensen met een beperking maken vaak gebruik van hulpmiddelen zoals een rolstoel, stok of rollator. Trottoirs moeten daarom breed genoeg zijn en niet belemmerd worden.

  Lees meer