Doelgroepen en hulpmiddelen

 • Fysieke beperking

  Beperkingen in bewegen worden veroorzaakt door aandoeningen waarbij spieren en/of zenuwen niet goed of helemaal niet meer werken. Personen met deze aandoeningen zijn beperkt in het gebruiken van hun handen, armen en/of benen. Veel mensen met een loopbeperking maken gebruik van een hulpmiddel, zoals krukken, rollator, (elektrische) rolstoel of scootmobiel. Dit heeft gevolgen voor de maatvoering van gebouwen en terreinen, maar ook voor de eisen die aan de ondergrond gesteld worden.

  Lees meer

 • Visuele beperking

  Blinden en slechtzienden oriënteren zich op een andere manier dan mensen die goed zien, dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Hoe doen ze dat en wat betekent dat voor de wijze waarop ze zich door de stad heen verplaatsen.

  Lees meer

 • Auditieve beperking

  In Nederland zijn circa 1,6 miljoen menen die niet (alles) kunnen horen. Dat is  ongeveer 1 op de 10 mensen. Deze groep is heel divers: hun auditieve beperking varieert van een licht gehoorverlies tot volledige doofheid.

  Lees meer

 • Cognitieve of verstandelijke beperking

  Iemand met een verstandelijke beperking heeft een aangeboren of een later in de ontwikkeling optredende beperking in het intellectueel functioneren. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid.

  De groep mensen met een verstandelijke beperking is zeer heterogeen. Ernst en oorzaak van de beperking kunnen verschillen, evenals de leeftijd waarop het zich manifesteert en de bijkomende problemen.

  Lees meer