Visie toegankelijkheid

Een goede openbare ruimte is afgestemd op onze behoefte op onze behoefte om ons te verplaatsen. In Zwolle willen we dat iedereen de openbare ruimte op een zelfstandige, gelijkwaardige en zo onafhankelijk mogelijke manier kan gebruiken. Door de openbare ruimte zo in te richten dat iedereen er gebruik van kan maken, wordt de openbare ruimte van iedereen en zijn aparte voorzieningen minder nodig.

De uitgangspunten voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte zijn vastgelegd in de “Visie op de toegankelijkheid van de openbare ruimte”. In deze visie staat dat in Zwolle voor de hele stad een basisniveau voor de toegankelijkheid geldt. Het basisniveau houdt in dat de ruimte zo is ingericht dat die bereikbaar, bruikbaar en begrijpelijk is voor iedereen. Op een aantal plaatsen is extra aandacht voor de toegankelijkheid nodig. Voor deze gebieden rond belangrijke publieke bestemmingen geldt daarom een hoog toegankelijkheidsniveau.

Hieronder staat een korte samenvatting van de hoofdpunten van de visie.