Blinden en slechtzienden

 • Vermijd obstakels in looproutes.
 • Breng borden aan palen, uitsteeksels aan gevels, enzovoort boven hoofdhoogte aan.
 • Vermijd plotselinge en ongemarkeerde hoogteverschillen.

Lees meer

 • Denk eraan dat naderende fietsen slecht of niet te horen zijn.
 • Plaats zitbanken buiten een looproute en attendeer op hun aanwezigheid.
 • Voer geleidelijnen om obstakels heen.
 • Voorkom zo veel mogelijk dat losse voorwerpen (waaronder geparkeerde auto's) in een looproute worden geplaatst.
 • Zorg voor ononderbroken en duidelijke gidslijnen. Als dit niet mogelijk is en routegeleiding wel noodzakelijk is, moeten geleidelijnen en markeringen worden aangebracht.
 • Zorg voor uniformiteit en standaardisatie in de routevoorziening.
 • Gebruik contrasterende kleuren en materialen en gebruik op gevaarlijke punten markering.
 • Voorzie grotere openbare ruimtes (bijvoorbeeld pleinen) van herkenbare looproutes. Zorg voor een obstakelvrije looproute.
 • Ontwerp een duidelijke ruimtelijke structuur (bij voorkeur een rechthoekig systeem van verbindingen).
 • Een lawaaiige omgeving bemoeilijkt de akoestische oriëntatie. Een sneeuwlaag vermindert de tactiele en de akoestische oriëntatiemogelijkheden.