Bochtstralen

Basis niveau

  • > 17,5 m (in lengterichting fietspad)
  • > 4 m (bij kruisingen)
  • Bij bochten >90° kan de straal kleiner zijn vanwege ruimtebeslag
  • Bij  VRI (opstelplek fietser en oversteek voetganger krapper): (R=2 of 3m)

Hoog niveau

  • > 5 m (kruisingen)