Fietsers

Creëer duidelijke en goed begaanbare fietsroutes langs het werk. Leg geen onlogische of sociaal onveilige omleidingsroutes aan en bewaak tijdens de werkzaamheden de kwaliteit van de fietsroutes.

Bromfietsers en fietsers moeten hun weg kunnen vervolgen zonder af te stappen. Zo nodig worden hiervoor voorzieningen getroffen, zoals rijplaten of vlonders. Indien afstappen toch nodig mocht blijken dan dienen hiervoor de nodige borden met de tekst “(brom-)fietsers afstappen” geplaatst te worden.

 • Houd rekening met de functie van de straat (bijvoorbeeld winkelstraat) en de voorzieningen in de omgeving (bijvoorbeeld musea of ziekenhuis, etc.). Stem de tijdelijke maatregelen af op het gebruik.
 • Omleidingen voor het fietsverkeer moeten worden voorkomen.
  • Zo nodig worden hiertoe tijdelijke routes aangelegd over het werk.
 • Zorg voor een vlakke, aaneengesloten tijdelijke verharding en onderbreek de fietsroute nooit.
 • Geen materiaal, materieel of rommel op de fietsroute.
 • Leg hellingbanen aan bij hoogteverschillen.
 • Scheid voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer het liefst met fysieke materialen.
 • De routes voor het voetgangers- en fietsverkeer moeten permanent correct worden aangegeven.
  • Waar nodig moet bestaande bewegwijzering worden aangepast.