Onregelmatigheden (roosters, kolken, aansluitingen)

Basis niveau

  • <  0,02 m
  • Sleuven of roosters haaks op rijrichting (< 0,02 m)