Herkenbaarheid

Basis niveau

  • Bedieningsknop fietsoversteeklicht in signaalkleur (grote knop) en voorzien van duidelijke rode terugsignalering. (bij herkenning van het gehandicaptenvoertuig bij passeren van de detectielus zodat bediening van de bedieningsknop niet noodzakelijk is)