Fietspaden | Fietsruimte

Bochtstralen

Basis niveau

 • > 17,5 m (in lengterichting fietspad)
 • > 4 m (bij kruisingen)
 • Bij bochten >90° kan de straal kleiner zijn vanwege ruimtebeslag
 • Bij  VRI (opstelplek fietser en oversteek voetganger krapper): (R=2 of 3m)

Hoog niveau

 • > 5 m (kruisingen)

Oversteken

Basis niveau

 • Oversteeklengte < 7,0 m
 • Vluchtheuvel breedte > breedte oversteek, diepte > 2,5 m

Paaltjes

Basis niveau

Hoog niveau

 • Minimale passeerruimte (indien paaltje op eenrichtingsfietspad nodig is)  > 1,50 m

Lees meer

Vrije breedte

Basis niveau

 • >  2,50 m (enkelzijdig fietspad)
 • >  3,50 m (dubbelzijdig fietspad)
 • Stevige (berijdbare) bermen of afgevlakte banden maken fietspaden beter toegankelijk

Hoog niveau

 • ​​​​​​​> 4 m (dubbelzijdig fietspad)

Lees meer

Vrije hoogte

Basis niveau

 • 2,45 m
 • Voor strooiroutes > 3,0 m