Fietspaden | herkenbaarheid

Kruisingsvlakken

Basis niveau

  • Uitvoering van kruising volgens Zwolse richtlijn "wegmarkering van fietsoversteken"
  • Bij fietspaden met voorrang rood asfalt doortrekken en blokmarkering buiten fietspad leggen
  • Een vrijliggend fietspad ligt ter hoogte van een kruising op  2,00 - 5,00 meter

Lees meer

Markering

Basis niveau

  • Voor de markering fietskruispunten Zwolse richtlijn "wegmarkering van fietsoversteken" toepassen.
  • Voor markering van obstakels de Zwolse richtlijn "paaltjes in fietsroutes" toepassen.
  • Gewone asstreep op fietspaden met twee richtingenverkeer.
  • Waarschuwingsstreep plaatsen waar overschrijding een verhoogd risico met zich meebrengt.
  • Markering uitvoeren in thermoplastisch materiaal. Dit materiaal geeft een goed contrast, is niet glad bij een nat wegdek en is bovendien weinig slijtgevoelig.
  • Markering uitvoeren met een laagdikte van 0,5 tot 2,0 mm, zodat bij overrijding de markering voelbaar is.

Lees meer