Specifieke gebieden | Natuurgebieden

 • Avontuurlijke rolstoelpaden

  Basis niveau

  • Het advies is om avontuurlijke paden in informatiebronnen op te nemen.
  • Het belangrijkste criterium is dat het pad op een redelijke manier gebruikt kan worden.

  Lees meer

 • Materialisering

  Basis niveau

  • Halfverharding als Schots graniet of Gravier d’Or zijn goede materialen, mits goed vlak aangelegd.
  • (afgestrooid) asfalt of beton komen ook in aanmerking.

  Lees meer

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • ≥ 1,8 m
  • Breedte gecombineerd fiets-, wandel- (en rolstoel)pad ≥ 3,0 m
  • Bij voorkeur 1 m gazon aan weerszijden van het pad

  Lees meer

 • Wandelroutes en bewegwijzering van wandelroutes

  Basis niveau

  • Goede markering van de routes
  • Bij de entree wordt soms informatie gegeven met behulp van een paneel. Zorg dat een bezoeker met een handicap informatiepanelen kan bereiken en gebruiken.
  • Voor blinden en slechtzienden kan een tastbare plattegrond beschikbaar worden gesteld.

  Lees meer

 • Wandelroutes voor mensen met een visuele beperking

  Basis niveau

  • Aan een pad dat een blinde zelfstandig moet kunnen lopen worden bijzonder hoge eisen gesteld om de veiligheid te waarborgen.
  • Hierbij zijn gidslijnen van groot belang. Een gidslijn is een voelbare markering van het pad.
  • Dit kan door een rand van begroeiing of een opstaande rand.

  Lees meer