Specifieke gebieden | Natuurgebieden

Avontuurlijke rolstoelpaden

Basis niveau

 • Het advies is om avontuurlijke paden in informatiebronnen op te nemen.
 • Het belangrijkste criterium is dat het pad op een redelijke manier gebruikt kan worden.

Lees meer

Materialisering

Basis niveau

 • Halfverharding als Schots graniet of Gravier d’Or zijn goede materialen, mits goed vlak aangelegd.
 • (afgestrooid) asfalt of beton komen ook in aanmerking.

Lees meer

Vrije breedte

Basis niveau

 • ≥ 1,8 m
 • Breedte gecombineerd fiets-, wandel- (en rolstoel)pad ≥ 3,0 m
 • Bij voorkeur 1 m gazon aan weerszijden van het pad

Lees meer

Wandelroutes en bewegwijzering van wandelroutes

Basis niveau

 • Goede markering van de routes
 • Bij de entree wordt soms informatie gegeven met behulp van een paneel. Zorg dat een bezoeker met een handicap informatiepanelen kan bereiken en gebruiken.
 • Voor blinden en slechtzienden kan een tastbare plattegrond beschikbaar worden gesteld.

Lees meer

Wandelroutes voor mensen met een visuele beperking

Basis niveau

 • Aan een pad dat een blinde zelfstandig moet kunnen lopen worden bijzonder hoge eisen gesteld om de veiligheid te waarborgen.
 • Hierbij zijn gidslijnen van groot belang. Een gidslijn is een voelbare markering van het pad.
 • Dit kan door een rand van begroeiing of een opstaande rand.

Lees meer