Hellingen | Loopoppervlak

Bochten

Basis niveau

  • Bochten in hellingen vermijden.

Dwarshelling

Basis niveau

  • Geen dwarshelling (afschot) in hellingbanen.

Materialisering en Stroefheid

Basis niveau

  • Voldoende  stroef (waarde 65 volgens NEN2873), bijv. klinkers, trottoirtegels, asfalt.
  • Geen zachte ondergronden.

Niveauverschillen

Basis niveau

Hellingbanen in looproutes:

Hoogteverschil Helling
> 0,02 en ≤ 0,10 m 1:10
> 0,10 en ≤  0,25 m       1:12
> 0,25 en ≤ 0,50 m    1:16
> 0,50 en ≤ 1,00 m     1:20
  • Hellingen flauwer dan 1:25 zijn als vlakke voetgangersroute uit te voeren.

Lees meer