Kwaliteitsniveau basis

De basiskwaliteit geldt in principe voor de gehele gemeente. Een ieder kan zich verplaatsen en verblijven in de openbare ruimte. Trottoirs, fietspaden, pleinen en parken zijn toegankelijk. Daarvoor zijn er algemene voorzieningen als oversteekplaatsen en oplossingen voor hoogteverschillen. Het wil niet zeggen dat alle routes toegankelijk zijn, als er maar een goed en realistisch alternatief is. Een route met grote omweg bijvoorbeeld is geen goed alternatief.