Locaties met hoge kwaliteit

Onderstaande lijst zijn op dit moment de plekken in Zwolle waar een hoge kwaliteit de ambitie is.

 • stations
 • winkelcentra
 • ziekenhuis
 • zorg/seniorencomplexen
 • sociale wijkteams
 • gebouwen met een publieke functie (bijvoorbeeld het stadhuis)
 • begraafplaatsen
 • wijkcentra
 • attracties (bijvoorbeeld in de IJsselhallen)
 • voortgezet onderwijs
 • beroepsonderwijs
 • basisscholen
 • speciaal onderwijs
 • cultuurinstellingen (bijvoorbeeld de Spiegel)
 • groengebieden (een tweetal gebieden; nabij Zandhove en het ziekenhuis).

Een hoog niveau geldt ook voor sportvoorzieningen, huisartsen en apotheken. Bijzondere vermelding verdienen ook de verbindingswegen tussen wijken en stadsdelen van Zwolle.