Materialisering en Stroefheid

Basis niveau

  • Bij opbreken van verharding rijplaten of loopschotten gebruiken.
  • Recht, stabiel en aaneengesloten aanleggen