Meldingen en ideeën

Ziet u verbeterpunten in het straatbeeld om de toegankelijkheid te vergroten, dan kunt u hier een melding voor doen. 

Voorbeelden kunnen zijn: het ontbreken van op- en afritjes in de stoep, het ontbreken van blindengeleiding of een ontoegankelijke afvalcontainer. 

U kunt ook ideeën voor innovaties of wensen voor de openbare ruimte melden. 

 

Heeft u vragen, ideeën of wilt u graag in contact komen dan kunt u mailen naar toegankelijk@zwolle.nl.