Fietspaden

Fietspaden zijn van belang voor het gebruik door gehandicaptenvoertuigen. Daarvoor is een minimale breedte nodig. Daarnaast kunnen zogenaamde ‘vergevingsgezinde’ fietspaden (o.a. breder en beter gemarkeerd) het fietsen beter mogelijk maken voor sommige ouderen en anderen met beperkingen die nog wel kunnen fietsen.

Ongevallen

Uit ongevalscijfers blijkt dat relatief veel slachtoffers fietsers zijn. De oudere fietser is daarbij een extra kwetsbare groep. Het is echter senioren aan te raden de fiets te blijven gebruiken. Fietsen is goed voor de gezondheid en het biedt senioren de mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. De uitdaging is om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken. Dit vereist fietsinfrastructuur die ook veilig is voor de oudere fietser.

Documenten

Informatie over de Zwolse richtlijnen voor het markeren van fietspaden: PDFwegmarkering van fietsoversteken.pdf

Richtlijn ‘Paaltjes in fietsroutes’ Zwolle: paaltjes in fietsroutes.pdf

 

 

 

 

Fietsoppervlak

Fietsruimte

 • Bochtstralen

  Basis niveau

  • > 17,5 m (in lengterichting fietspad)
  • > 4 m (bij kruisingen)
  • Bij bochten >90° kan de straal kleiner zijn vanwege ruimtebeslag
  • Bij  VRI (opstelplek fietser en oversteek voetganger krapper): (R=2 of 3m)

  Hoog niveau

  • > 5 m (kruisingen)
 • Oversteken

  Basis niveau

  • Oversteeklengte < 7,0 m
  • Vluchtheuvel breedte > breedte oversteek, diepte > 2,5 m
 • Paaltjes

  Basis niveau

  Hoog niveau

  • Minimale passeerruimte (indien paaltje op eenrichtingsfietspad nodig is)  > 1,50 m

  Lees meer

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • >  2,50 m (enkelzijdig fietspad)
  • >  3,50 m (dubbelzijdig fietspad)
  • Stevige (berijdbare) bermen of afgevlakte banden maken fietspaden beter toegankelijk

  Hoog niveau

  • ​​​​​​​> 4 m (dubbelzijdig fietspad)

  Lees meer

 • Vrije hoogte

  Basis niveau

  • 2,45 m
  • Voor strooiroutes > 3,0 m

Herkenbaarheid

 • Kruisingsvlakken

  Basis niveau

  • Uitvoering van kruising volgens Zwolse richtlijn "wegmarkering van fietsoversteken"
  • Bij fietspaden met voorrang rood asfalt doortrekken en blokmarkering buiten fietspad leggen
  • Een vrijliggend fietspad ligt ter hoogte van een kruising op  2,00 - 5,00 meter

  Lees meer

 • Markering

  Basis niveau

  • Voor de markering fietskruispunten Zwolse richtlijn "wegmarkering van fietsoversteken" toepassen.
  • Voor markering van obstakels de Zwolse richtlijn "paaltjes in fietsroutes" toepassen.
  • Gewone asstreep op fietspaden met twee richtingenverkeer.
  • Waarschuwingsstreep plaatsen waar overschrijding een verhoogd risico met zich meebrengt.
  • Markering uitvoeren in thermoplastisch materiaal. Dit materiaal geeft een goed contrast, is niet glad bij een nat wegdek en is bovendien weinig slijtgevoelig.
  • Markering uitvoeren met een laagdikte van 0,5 tot 2,0 mm, zodat bij overrijding de markering voelbaar is.

  Lees meer

Routegeleiding

 • Oversteken

  Basis niveau

  In verband met de slechte oversteekbaarheid van tweerichtingfietspaden, worden op belangrijke looproutes voor blinden en slechtzienden zebrapaden aangebracht

  Hoog niveau

  In verband met de slechte oversteekbaarheid van tweerichtingfietspaden worden oversteken uitgevoerd met een zebrapad.

  Lees meer

Rustpunten

 • Rustpunten

  Hoog niveau

  • Bij VRI’s (verkeerslichten) leunpunten aanbrengen, eventueel gecombineerd met bediening fietsoversteeklicht

  Lees meer

Tekens en bewegwijzering

 • Tekens

  Basis niveau

  • Fietsstroken worden aangegeven door het fietssymbool

  Lees meer

 • Verkeersborden

  Basis niveau

  • Bij verplicht fietspad borden G11 en G12 plaatsen.
  • Bij verplicht fiets/bromfietspad borden G12a en G12b plaatsen.

  Lees meer

Toegestane voertuigen en hulpmiddelen

Verlichting en zichtbaarheid

 • Verlichting

  Basis niveau

  • Geleidelijke overgangen van licht naar donker en andersom.
  • Voor verlichting wit licht toepassen zorgt voor voldoende contrast.
  • Het lichtniveau op conflictvakken is minstens 1,5 keer het niveau van de aansluitende wegvakken.

  Lees meer

 • Zichtbaarheid en contrast

  Basis niveau

  • Duidelijk contrast tussen fietspad en berm
  • Bij dubbelzijdig fietspad asmarkering toepassen
  • Fietspaaltjes en andere obstakels markeren

VRI

 • Gebruikshoogte

  Basis niveau

  • Bedieningsknop fietsoversteeklicht op 0,9 – 1,2 m hoogte
 • Herkenbaarheid

  Basis niveau

  • Bedieningsknop fietsoversteeklicht in signaalkleur (grote knop) en voorzien van duidelijke rode terugsignalering. (bij herkenning van het gehandicaptenvoertuig bij passeren van de detectielus zodat bediening van de bedieningsknop niet noodzakelijk is)