Paaltjes

Basis niveau

Hoog niveau

  • Minimale passeerruimte (indien paaltje op eenrichtingsfietspad nodig is)  > 1,50 m

Lees meer

Obstakels in fietsroutes zorgen landelijk voor bijna 7% van de fietsgewonden die op de eerste hulp worden binnengebracht (ongeveer 4500 per jaar). Een schatting is dat ongeveer 1500 van die ongevallen veroorzaakt wordt door paaltjes. Vooral ouderen of mensen die onbekend zijn in de omgeving lopen een verhoogd risico. Ongevallen worden met name veroorzaakt doordat mensen paaltjes niet of te laat zien. Dit kan liggen aan de vormgeving van de paal of aan het feit dat een andere fietser in het zicht fietst. Dit heeft er toe geleid dat in Zwolle aanvullende richtlijnen zijn opgesteld met betrekking tot de plaatsing en vormgeving van paaltejs. Deze staan beschreven in het document "paaltjes in fietsroutes".paaltjes in fietsroutes.pdf