Markering

Basis niveau

  • Voor de markering fietskruispunten Zwolse richtlijn "wegmarkering van fietsoversteken" toepassen.
  • Voor markering van obstakels de Zwolse richtlijn "paaltjes in fietsroutes" toepassen.
  • Gewone asstreep op fietspaden met twee richtingenverkeer.
  • Waarschuwingsstreep plaatsen waar overschrijding een verhoogd risico met zich meebrengt.
  • Markering uitvoeren in thermoplastisch materiaal. Dit materiaal geeft een goed contrast, is niet glad bij een nat wegdek en is bovendien weinig slijtgevoelig.
  • Markering uitvoeren met een laagdikte van 0,5 tot 2,0 mm, zodat bij overrijding de markering voelbaar is.

Lees meer

Markering geeft weggebruikers sturing aan het gewenste verkeersgedrag en ondersteunt verkeersregels. Markering kan ook duidelijkheid bieden over de plek op de rijbaan en biedt geleiding, wat de rijtaak vergemakkelijkt voor bijvoorbeeld senioren. Markering van obstakels en buitenranden van de rijbaan zorgt ervoor dat senioren deze discontinuïteiten beter kunnen waarnemen.

Informatie over de Zwolse richtlijnen voor het markeren van fietspaden is te vinden in het document "wegmarkering van fietsoversteken"

Ook voor uitvoering en markering van paaltjes in fietsroutes heeft de gemeente aanvullende eisen opgesteld. Deze eisen zijn te vinden bij het onderdeel paaltjes.