Oversteken

Basis niveau

In verband met de slechte oversteekbaarheid van tweerichtingfietspaden, worden op belangrijke looproutes voor blinden en slechtzienden zebrapaden aangebracht

Hoog niveau

In verband met de slechte oversteekbaarheid van tweerichtingfietspaden worden oversteken uitgevoerd met een zebrapad.

Lees meer

Een kruising van een blindengeleideroute met fietspaden vraagt bijzondere aandacht. Met name tweerichtingsfietspaden worden als moeilijk over te steken beschouwd. Daarom worden op belangrijke looproutes de kruisingen met een tweerichtingfietspad uitgevoerd als zebrapad.