Verkeersborden

Basis niveau

  • Bij verplicht fietspad borden G11 en G12 plaatsen.
  • Bij verplicht fiets/bromfietspad borden G12a en G12b plaatsen.

Lees meer

Welk bord wordt toegepast is afhankelijk van de plek van de bromfieters in het verkeer. Binnen de bebouwde kom is het uitgangspunt dat de bromfiets zich zoveel mogelijk op de rijbaan bevindt.

 

Verkeersbord G11 Verkeersbord G12 Verkeersbord G12a Verkeersbord G12b