Afmetingen algemene gehandicaptenparkeerplaats

Basis niveau

  • Haaksparkeren  ≥ 3,5 x 5,0 meter
  • Langsparkeren  ≥ 3,5 x 6,0 meter
  • Bij een algemene parkeerplaats wordt altijd een op-  en afrit gerealiseerd

Lees meer

De inrichting en uitvoering van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen dienen aan de eisen wat betreft maatvoering te voldoen. Deze maatvoering bestaat, naast de standaardmaatvoering voor een parkeervak, uit een extra strook naast én achter de auto. Deze extra manouvreerruimte is nodig bij het gebruik hulpmiddelen zoals rolstoelen en rollators.

Maatvoering Haaksparkeren

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Maatvoering Langsparkeren

Klik op de afbeelding om te vergroten.
 

  • hoogte bedieningsknoppen parkeerautomaat/parkeermeter 0,90 à 1,20 m

 

In veel gevallen kan de manoeuvreerruimte samenvallen met een looproute of een deel van de rijbaan, mits deze hiervoor veilig gebruikt kan worden. Dit laatste is niet het geval bij doorgaand verkeer, maar bijvoorbeeld wel in een verkeersluw gebied, aan het uiteinde van een doodlopende parkeerplaats of in een voetgangersgebied.

Bij een algemene gehandicaptenparkeerplaats dient altijd een op- en afrit naar het voetpad te worden gesitueerd. Het trottoir dat direct naast het gehandicaptenparkeervak ligt, moet obstakelvrij worden gehouden. Door een gehandicaptenparkeerplaats slim te situeren –bijvoorbeeld dicht bij een oversteek- kan gebruik worden gemaakt van de al aanwezige opritjes.