Vrije hoogte

Basis niveau

  • Informatie bij parkeermeter of automaat tussen 1,4 en 1,6 meter
  • Bedieningselement  parkeermeters en automaten tussen 0,9-1,2 meter

Lees meer

Veel parkeerplaatsen in Zwolle zijn voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart  gratis. Er moet echter wel naar gestreefd worden om parkeermeters en -automaten vanaf de parkeerplaats volgens de richtlijnen bruikbaar en bereikbaar te maken. De automaten dienen zodanig geplaatst te zijn dat ze door iedereen bediend kunnen worden. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de maximale bedieningshoogte.