Materialisering, Stroefheid

Basis niveau

  • Stroef loopoppervlak
  • Vlak oppervlak, onregelmatigheden < 0,005 m
  • Geen zachte ondergrond
  • Maaswijdtes  < 0,02 m

Lees meer

Het loopoppervlak van een parkeerplaats moet wat betreft materialisering en niveauverschillen aan de eisen voldoen die ook voor trottoirs gelden. Dat betekent bijvoorbeeld dat voor een gehandicaptenparkeerplaatsen geen graskeien gebruikt kunnen worden.