Verkeersborden

Basis niveau

  • Bord E06 plaatsen
  • Bij voorkeur gezamenlijke borden bij meerdere parkeerplaatsen

Lees meer

De algemene gehandicaptenparkeerplaats dient te worden aangeduid met een verkeersbord E6. Naast de markering is het vooral ook de bebording die bijdraagt aan de herkenbaarheid van de invalideparkeerplaats. De visuele informatie moet voldoen aan de richtlijnen voor bewegwijzering.

Verkeersbord E6