Haltekommen

Basis niveau

  • Op stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen A is het vanwege de snelheid (70 km/u en hoger) wenselijk om te halteren in een haltekom
  • Voor gebiedsontsluitingswegen B (50 km/u) wordt de afweging gemaakt op basis van functie van de weg en de intensiteit

Lees meer

Halteren in een haltekom is goed toepasbaar op wegen met een hoge snelheid en/of intensiteit, zoals stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen A. Ook als om een tijdhalte gaat  of een halte direct na een kruising ligt –al dan niet met verkeerslichten_ kan het wenselijk zijn om te kiezen voor een haltekom. Het is echter belangrijk om een goede afweging te maken of een haltekom noodzakelijk is. Halteren in een haltekom neemt namelijk veel ruimte in. 

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om vrijliggende fietsvoorzieningen aan te leggen achter de halte langs. Zie hiervoor het onderdeel fietsvoorzieningen.

haltekom

Klik op de afbeelding om te vergroten.