Halteren op rijbaan

Basis niveau

  • Op 30 km/u wegen en gebiedsontsluitingswegen met een beperkte verkeersfunctie (wijkontsluitingswegen)

Lees meer

Op 30 km/u wegen wordt in principe altijd op de rijbaan gehalteerd. Ook op gebiedsontsluitingswegen met een relatief beperkte verkeersfunctie (wijkontsluitingswegen) is halteren op de rijbaan geen bezwaar. Ook voor de parkeerring rond het centrum geldt dat het acceptabel is dat autoverkeer zo nu en dan op de bus moet wachten, mede omdat bij halteren in een haltekom bussen in de huidige situatie moeite hebben om weg te komen.

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om vrijliggende fietsvoorzieningen aan te leggen achter de halte langs. Zie hiervoor het onderdeel fietsvoorzieningen.

halte langs rijbaan

Klik op de afbeelding om te vergroten.