Helling

Basis niveau

  • Het afschot van een perron is bij voorkeur maximaal 1%

Lees meer

Wanneer bij een bushalte een helling toegepast moet worden, dan moet deze voldoen aan de richtlijnen die op de pagina 'hellingen' worden beschreven.