Vrije hoogte

Basis niveau

  • Vrije hoogte in abri > 2,5 m
  • Halte aanduiding (en andere informatie die op afstand gelezen moet worden moet op > 2,30 m boven peil halteplaats.

Lees meer

Voorzieningen op de halte zoals de abri of informatie op een paal die vanaf grote afstand gelezen moet worden, moeten op een zodanige hoogte geplaatst worden dat er onderdoor gelopen kan worden.