Herkenbare vormgeving

Basis niveau

  • De plaats van de oversteek is herkenbaar voor zowel voetganger als weggebruiker.
  • Als een oversteek over de gehele breedte wordt uitgevoerd in een wat betreft helderheid afwijkende bestrating, dient te worden voorkomen dat hierdoor de suggestie wordt gewekt dat voetgangers voorrang hebben
  • Waar een voetgangersroute een drukke weg kruist, zijn oversteekvoorzieningen van goede kwaliteit vereist.

Lees meer

Bij oversteekvoorzieningen is het van belang dat er voldoende zicht is op aankomend verkeer en wachtende personen.

  • Zorg bij de vormgeving van de bestrating dat automobilisten de parkeerafstand van 5 m tot de hoek van de straat in acht nemen. Door de hoge parkeerdruk parkeren auto’s steeds vaker ‘te’ dicht op de hoek van de straat, waardoor er nauwelijks zicht is op de oversteek.
    • In wijken met een hoge parkeerdruk zou elke straathoek voorzien kunnen worden van een markering die deze 5 m niet-parkeerzone aangeeft. Bijvoorbeeld een witte punt.
  • Gemeentelijk groen op hoeken van straten dient regelmatig te worden gesnoeid, zodat voetgangers, fietsers, bromfietsers en automobilisten bijtijds gesignaleerd worden.
  • Plaats boven elke oversteek een straatlantaarn.