Zebrapaden

Basis niveau

  • Voor de afweging of een zebra moet worden toegepast, wordt gebruik gemaakt van de Zwolse richtlijn Een stap vooruit!
  • Voorzie rijbanen met een hoge verkeersdruk van zebrapaden.
  • Zorg dat een zebra ook ‘s nachts goed zichtbaar is en plaats straatlantaarns boven de oversteek.
  • Laat het zebrapad ook doorlopen over vrijliggende fietspaden. Dit geeft mensen met oriëntatieproblemen, waaronder slechtzienden, ouderen en kinderen, rust en overzicht.
  • Wanneer de zebra niet over de fietspaden wordt doorgetrokken dient de middengeleider wel minimaal 2 m diep te zijn, zodat ook scootmobielen en rolstoelen zich kunnen opstellen.

Lees meer

Het advies is:

  1. Meer aandacht voor snelheidsremmende maatregelen;
  2. Voldoende opstelruimte op rustpunten zonder obstakels (zoals verkeerslicht midden op rustpunt) en optimale aansluiting op op- en afrit.
  3. Hoorbaarheid van rateltikkers bij veel verkeerslawaai checken; uniformiteit in geleidelijnen, verwijderen van belemmeringen die de zichtbaarheid verstoren (bijvoorbeeld tussen oversteekplaats en geparkeerde auto's, struiken etc.).

De richtlijn voor het toepassen van zebra's is te vinden in het document Een stap vooruit!