Alternatieven bij weinig ruimte

Basis niveau

  • Bij het ontbreken van manoeuvreerruimte achter de oprit is het mogelijk om het trottoir geheel of gedeeltelijk te verlagen.

Lees meer

Achter een oprit dient een horizontaal vlak te zijn dat tenminste 1,20 m diep is om een rolstoelgebruiker de gelegenheid te geven om te draaien. Wanneer het voetpad smal is en onvoldoende ruimte voor dit vlak beschikbaar is, zijn er de volgende alternatieven:

  • Het verlagen van het gehele voetpad. Houd de toegestane helling in acht!
  • Het verhogen van de rijbaan, zoals een drempel, een kruispuntplateau of een uitritconstructie.

Tijdens het inrichten van 30 km-zones zijn deze voorzieningen eigenlijk kosteloos aan te brengen, omdat deze voorzieningen toch al als snelheidsremmers worden aangebracht.

Maatvoering opritje

Klik op de afbeelding om te vergroten.