Visuele informatie

Basis niveau

  • Verkeerslichten moeten consequent worden gesitueerd: rood boven en groen onder. In de praktijk geldt dit met name voor nevenlichten.
  • Het gebruik van pictogrammen (zoals het stilstaande en lopende mannetje) verduidelijkt wanneer het licht groen of rood is.

Lees meer

Het is van belang dat fietsers, bromfietsers en automobilisten bijtijds worden geattendeerd op voetgangers die oversteken.

Niet iedereen kan het verschil tussen een groen en een rood licht goed waarnemen. Bovendien is, bijvoorbeeld door tegenlicht, niet altijd goed zichtbaar welk licht brandt.