Specifieke locaties

Voor natuurgebieden, parken, pleinen en speelplaatsen gelden afwijkende of aanvullende richtlijnen ten opzichte van de standaarden. Deze worden hieronder beschreven. 

Algemeen

Natuurgebieden

 • Avontuurlijke rolstoelpaden

  Basis niveau

  • Het advies is om avontuurlijke paden in informatiebronnen op te nemen.
  • Het belangrijkste criterium is dat het pad op een redelijke manier gebruikt kan worden.

  Lees meer

 • Materialisering

  Basis niveau

  • Halfverharding als Schots graniet of Gravier d’Or zijn goede materialen, mits goed vlak aangelegd.
  • (afgestrooid) asfalt of beton komen ook in aanmerking.

  Lees meer

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • ≥ 1,8 m
  • Breedte gecombineerd fiets-, wandel- (en rolstoel)pad ≥ 3,0 m
  • Bij voorkeur 1 m gazon aan weerszijden van het pad

  Lees meer

 • Wandelroutes en bewegwijzering van wandelroutes

  Basis niveau

  • Goede markering van de routes
  • Bij de entree wordt soms informatie gegeven met behulp van een paneel. Zorg dat een bezoeker met een handicap informatiepanelen kan bereiken en gebruiken.
  • Voor blinden en slechtzienden kan een tastbare plattegrond beschikbaar worden gesteld.

  Lees meer

 • Wandelroutes voor mensen met een visuele beperking

  Basis niveau

  • Aan een pad dat een blinde zelfstandig moet kunnen lopen worden bijzonder hoge eisen gesteld om de veiligheid te waarborgen.
  • Hierbij zijn gidslijnen van groot belang. Een gidslijn is een voelbare markering van het pad.
  • Dit kan door een rand van begroeiing of een opstaande rand.

  Lees meer

Parken

 • Algemeen

  Basis niveau

  Parken moeten toegankelijk zijn voor alle gebruikers en dus ook voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagen. Dit is extra belangrijk omdat ouderen, gehandicapten en ouders met kinderen vaak aangewezen zijn op het groen in hun directe omgeving.

  Aandachtspunten voor toegankelijke parken:

  • Maak één of meerdere routes geschikt voor rolstoelgebruikers.
  • Kies bestratingsmaterialen die geschikt zijn als natuurlijke gidslijnen voor blinden en slechtzienden.
  • Plaats op regelmatige afstand banken voor mensen met weinig uithoudingsvermogen.
  • Soms is de toegang voor honden verboden. Mensen met een blindengeleidehond en rolstoelgebruikers met een hulphond kunnen niet zonder. Maak voor hen een uitzondering en maak dit kenbaar.
  • Probeer een rondgaand pad te realiseren, waarbij de rolstoelgebruiker een representatief beeld krijgt van het park.

  park halfverharding

  Lees meer

 • Helling en hoogteverschillen

  Basis niveau

  • In parken is het streven naar minimaal 1 toegankelijke, rondgaande route

  Hoog niveau

  • Minimaal 1 toegankelijke, rondgaande route vereist

  Lees meer

 • Routegeleiding

  Basis niveau

  • Natuurlijke gidslijnen gebruiken
  • Zorgen voor duidelijke pad afscheiding

  Hoog niveau

  • Minimaal 1 toegankelijke route, met voelbare gidslijn (bijv. kantopsluiting met cortenstalen band)

  Lees meer

 • Rustpunten

  Basis niveau

  • Om de 300 m zitgelegenheid langs rondgaande route

  Hoog niveau

  • Verharde opstelplaats naast bank voor rolstoelen, rollators, scootmobielen
  • Banken met leuningen

  Bankje bij Forelkolk

  Lees meer

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • ≥ 1,8 m
  • Doorgang (bijv. paaltjes) op looproute ≥ 0,85 m
  • Breedte gecombineerd fiets-, wandel- (en rolstoel)pad ≥ 3,0 m
  • Bij voorkeur 1 m gazon aan weerszijden van het pad)

  Lees meer

 • Vrije hoogte

  Basis niveau

  • ≥ 2,3 m
  • Houd parken gedurende het hele seizoen vrij van overhangend groen boven voetpaden. 

  Lees meer

Pleinen

 • Routegeleiding

  Basis niveau

  • Looproute markeren met natuurlijke gidslijnen.
  • Zie voor meer informatie de richtlijn voor Routegeleiding.
 • Rustpunten

  Basis niveau

  • Zitgelegenheid is aanwezig

  Hoog niveau

  • Verharde opstelplaats naast bank voor rolstoelen, rollators, scootmobielen
  • Banken met leuningen

  Lees meer

Speelplaatsen

 • Aandachtspunten

  Basis niveau

  Speelplaatsen moeten bereikbaar zijn voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagen. Aandachtspunten om dit te realiseren:

  • Zorg dat de speelplaats bereikbaar is via een toegankelijk voetpad.
  • Zorg dat de speeltoestellen worden aangebracht vlak naast een toegankelijk voetpad (hierbij rekening houden met de valruimte rondom een speeltoestel).
  • Plaats banken met de zichtzijde op de spelende kinderen.
  • Zorg dat er bij de banken opstelruimte is voor een rolstoel of scootmobiel.

  Lees meer