Materialisering

Basis niveau

  • Halfverharding als Schots graniet of Gravier d’Or zijn goede materialen, mits goed vlak aangelegd.
  • (afgestrooid) asfalt of beton komen ook in aanmerking.

Lees meer

Voor rolstoelgebruikers is het belangrijk dat het pad berijdbaar is en berijdbaar blijft. Voor stoklopers is het  belangrijk dat het pad vrij is van gaten. Halfverharding als Schots graniet of Gravier d’Or zijn goede materialen, mits goed vlak aangelegd. Ook (afgestrooid) asfalt of beton komen in aanmerking.

Aandachtspunt

Bij kruisingen met een ruiterpad, is extra aandacht nodig voor het materiaalgebruik om het pad berijdbaar voor rolstoelgebruikers te houden. Paarden lopen het bestaande pad snel kapot. Extra aandacht is ook nodig voor plaatsen waar bij een regenbui veel water over de weg stroomt (in een helling bijvoorbeeld). Dit kan het pad onberijdbaar maken.