Algemeen

Basis niveau

Parken moeten toegankelijk zijn voor alle gebruikers en dus ook voor rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagen. Dit is extra belangrijk omdat ouderen, gehandicapten en ouders met kinderen vaak aangewezen zijn op het groen in hun directe omgeving.

Aandachtspunten voor toegankelijke parken:

  • Maak één of meerdere routes geschikt voor rolstoelgebruikers.
  • Kies bestratingsmaterialen die geschikt zijn als natuurlijke gidslijnen voor blinden en slechtzienden.
  • Plaats op regelmatige afstand banken voor mensen met weinig uithoudingsvermogen.
  • Soms is de toegang voor honden verboden. Mensen met een blindengeleidehond en rolstoelgebruikers met een hulphond kunnen niet zonder. Maak voor hen een uitzondering en maak dit kenbaar.
  • Probeer een rondgaand pad te realiseren, waarbij de rolstoelgebruiker een representatief beeld krijgt van het park.

park halfverharding

Lees meer

  • Een rondgaand pad, omdat het minder leuk is om over hetzelfde pad terug te moeten gaan.
  • Zorg dat de route voor rolstoelgebruikers als zodanig herkenbaar is (bijvoorbeeld met gekleurde paaltjes met een rolstoelvignet).