Vrije breedte

Basis niveau

  • ≥ 1,8 m
  • Doorgang (bijv. paaltjes) op looproute ≥ 0,85 m
  • Breedte gecombineerd fiets-, wandel- (en rolstoel)pad ≥ 3,0 m
  • Bij voorkeur 1 m gazon aan weerszijden van het pad)

Lees meer

De vereiste minimale breedte van een voetpad is 1,20 m (1,8 m wanneer mensen elkaar moeten passeren). In parken en natuurgebieden bevindt zich langs de rand van het pad vaak beplanting. Het is goed om daar een rand van > 1 m gazon langs te maaien (ook overhangend extensief gras belemmerd het gebruik). Paden van halfverharding als Schots graniet hebben een standaardbreedte van 2 m. Paden met halfverharding waar weinig op gelopen wordt, worden in de loop van de tijd smaller. Er kan, afhankelijk van de situatie, ook asfalt (eventueel met afstrooilaag) of (voor fietspaden) beton gebruikt worden.