Straatmeubilair

Onder straatmeubilair  vallen alle objecten die in de openbare ruimte staan. Van bankjes en lichtmasten tot reclamezuilen en prullenbakken. Om te voorkomen dat deze objecten  de toegankelijkheid van de openbare ruimte verminderen staat hieronder een overzicht van richtlijnen.

Herkenbaarheid

 • Herkenbare vormgeving

  Basis niveau

  • Gebruik zoveel mogelijk standaard objecten

  Hoog niveau

  • Gebruiksobjecten uitvoeren in voor de locatie karakteristieke en daarmee herkenbare kleur en vormgeving.

Informatievoorziening

 • Hoogte

  Basis niveau

  • Hoogte van informatie tussen 1,40 - 1,60 m.
  • Hoogte bedieningselementen op gebruiksobjecten tussen 0,90 - 1,20 m.
 • Maatregelen voor blinden en slechtzienden

  Basis niveau

  • Zorg dat alle voorzieningen in de looproute met de taststok voelbaar zijn.
   • Maak paaltjes minimaal 0,70 m hoog.
  • Voorkom dat iemand met een visuele beperking tegen zwevende objecten loopt (denk aan plattegronden, informatieborden of vitrines).
   • Breng het object op een verhoging aan of voorzie het object van een lage beugel.

  Lees meer

Loopruimte

 • Vrije breedte

  Basis niveau

  • Plaatselijke doorgangen (tussen paaltjes e.d.) > 0,90 m.
  • Vrije breedte voor rolstoel naast of tegenover een zitelement of tafel > 1,20 m.

  Lees meer

Objecten

 • Algemeen

  Basis niveau

  • Scherpe hoeken en randen vermijden in de vormgeving van objecten en gebruiksobjecten.
  • Objecten buiten looproute plaatsen.

  Lees meer

 • Brievenbussen

  Basis niveau

  • De gewenste inwerphoogte van brievenbussen is tussen de 0,90 en 1,20 m.
 • Containers

  Basis niveau

  • De opstelruimte voor container (240L) mag geen obstakel vormen voor de vrije doorgang.
  • Richtlijn vrije doorgang naast de container > 2 m.
 • Ondergrondse afvalcontainers

  Basis niveau

  • Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>2,1 x 2,1 m)
  • De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen, mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn.
  • Een afvalcontainer moet bereikbaar zijn vanaf de  omliggende voetpaden.

  Lees meer

 • Overige voorzieningen

  Basis niveau

  • Voorzieningen als stadsplattegronden dienen zo opgesteld te worden dat rolstoelgebruikers er gebruik van kunnen maken.
 • Straatnaamborden

  Basis niveau

  • Breng straatnaamborden zodanig aan dat zij zowel overdag als 's nachts goed verlicht en leesbaar zijn.
  • Zie NEN 1772 voor uitgebreide richtlijnen
 • Zitbanken

  Basis niveau

  • Zithoogte zitelementen tussen 0,45 en 0,55 m (evt. met rugleuning en armleggers).
  • Werkbladhoogte (tafels e.d.) 0,80 m.
  • Vrije ruimte onder tafels > 0,75 m over een diepte > 0,50 m.

  Hoog niveau

  • Banken met armleggers (voor hulp bij opstaan) én zonder armlegger i.v.m. beweegruimte voor gebarentaal.
  • De afstand tussen rustpunten is maximaal 200m, voor geaccidenteerd terrein 100m.
  • Waar mogelijk zitelementen in relatie tot elkaar plaatsen t.b.v. auditief beperkten.

  ruimte naast bank

  Lees meer

Zichtbaarheid

 • Zichtbaarheid en contrast

  Basis niveau

  • Zorg dat alle voorzieningen in de looproute goed zichtbaar zijn.
  • Objecten in de looproute markeren door kleurcontrast op een hoogte tussen 1,40 - 1,60 m.
  • Voorzie paaltjes, stootbanden en andere lage elementen van een opvallende contrastkleur, zodat zij overdag én ‘s avonds goed zichtbaar zijn.
  • Zorg dat alle voorzieningen in de looproute met de taststok voelbaar zijn: Maak paaltjes in de looproute minimaal 0,7 m hoog.
  • Voorkom dat iemand met een visuele beperking tegen zwevende objecten loopt (plattegronden, informatieborden,  vitrines); Breng het object op een verhoging aan of voorzie het object van een lage beugel.
  • Bij voorkeur grote bedieningsknoppen in signaalkleur.

  Lees meer