Algemeen

Basis niveau

  • Scherpe hoeken en randen vermijden in de vormgeving van objecten en gebruiksobjecten.
  • Objecten buiten looproute plaatsen.

Lees meer

  • Objecten buiten looproute plaatsen. Hierdoor blijft meer passer- en manoeuvreerruimte over.
  • Nutskasten worden in principe niet op het trottoir of voetpad geplaatst. Als dit niet mogelijk is geldt de volgende richtlijn. Voorkom een opeenstapeling van objecten. Een situatie waarbij langs een gevel een nutskast staat en langs de trottoirkant een lichtmast, kan bij voorbeeld een te smalle ruimte opleveren. Dit kan zich ook al voordoen wanneer een nutskast te dicht op een straathoek wordt geplaatst.