Ondergrondse afvalcontainers

Basis niveau

  • Recht voor het bedieningspunt van de afvalcontainer dient een manoeuvreerruimte te zijn voor een rolstoel (>2,1 x 2,1 m)
  • De draaicirkel mag over de staalplaat van de afvalcontainer lopen, mits er geen hoogteverschillen in de bestrating zijn.
  • Een afvalcontainer moet bereikbaar zijn vanaf de  omliggende voetpaden.

Lees meer

Plaats en ruimtebeslag

Plaats

Openbare ruimte

Goed toegankelijk voor het inzamelvoertuig (zie beheerkaders openbare ruimte)

Benodigde grondoppervlak container

2,50 m x 2,50 m

Ondergrond vrij van kabels en leidingen

Maximale diepte

3 m

 

Onderlinge afstand containers

0,50 m

 

Benodigde opstelruimte inzamelvoertuig

3 x 10 m

 

Maximale afstand voertuig-container

  • 4 m

  • 2 m

  • Restafval

  • Glas, oud papier en karton

Vrije hijshoogte

9 m

Niet over voet- en fietspaden en geparkeerde auto’s tillen

Afvalcontainers dienen bereikbaar en bruikbaar te zijn voor iedereen. Extra aandacht is nodig voor de route naar de container en de manoeuvreerruimte voor de container. Bedenk dat een rollatorgebruiker de vuilniszak los op de rollator moet transporteren. Bij elke drempel en elke oprit is het risico dat de vuilniszak van de rollator valt.