Aansluiting op bestaande gebouwen

Basis niveau

  • Bij een herbestrating dient men te streven naar een aansluiting van het voetpad op het pand met zo min mogelijk hoogteverschil bij toegangsdeuren.

Lees meer

Wanneer het hoogteverschil te groot is kan men vaak wel een helling toepassen.