Uitritconstructies

Basis niveau

  • Een uitritconstructie is een voetpad. Voer uitritconstructies visueel uit als voetpad zodat automobilisten begrijpen dat zij een voetpad passeren en te gast zijn.

Lees meer

  • Veel uitritconstructies worden aangebracht als overgang naar een 30 km-zone. Er is destijds voor deze oplossing gekozen omdat een uitritconstructie in de jurisprudentie al voorkwam en er geen wetswijziging nodig was.
  • Een uitritconstructie is een voetpad en dient voor automobilisten als zodanig herkenbaar te zijn. Elke afwijking van het voetpad, die de indruk geeft dat de rijbaan doorloopt, ondergraaft het principe van de uitritconstructie.
  • De wegbeheerder kan aansprakelijk worden gesteld wanneer een voetganger wordt aangereden op een uitritconstructie die niet aan de eisen voldoet.
  • Een uitritconstructie met een voorrangsregeling van haaientanden is juridisch niet correct. Deze situatie ondermijnt de betekenis van uitritconstructies en dient vermeden te worden (zie laatste foto).

heldere vormgeving uitritconstructie

heldere vormgeving uitritconstructie

onjuiste vormgeving uitritconstructie