Helling

Dwarshellingen worden meestal aangebracht om het regenwater af te voeren (afschot). Deze mogen niet steiler zijn dan 1:50 (2%). De helling van een loopoppervlak loodrecht op de looprichting dient minimaal te zijn, om mensen die evenwichtsproblemen hebben of zich moeilijk voortbewegen zo min mogelijk te belasten. Wanneer de helling in dwarsrichting te groot is, hebben rolstoelen, rollators, kinderwagens en dergelijke te sterk de neiging om af te wijken naar beneden.

Dwarshelling

Klik op de afbeelding om te vergroten

  • Alle profielen voldoen mits de dwarshelling niet steiler is dan 1 : 50 (2%).
  • De voorkeur gaat uit naar het gewijzigde dakprofiel. Dit profiel heeft de minste dwarshelling en voert het regenwater goed af.
  • Het tonrond profiel voldoet alleen indien de hellingshoek aan de zijkant van het voetpad niet steiler is dan 1 : 50 (2%).