Materialisering en Stroefheid

Basis niveau

  • Stroefheidswaarde van tenminste 65 conform NEN 2873
  • Stevig en draagkrachtig (geen losse en/of zachte ondergronden)

Lees meer

Het verplaatsen op een zachte en/of losse ondergrond is moeilijk voor mensen met een beperkt uithoudingsvermogen of beperkte kracht, rolstoelgebruikers en mensen die een rollator of stok gebruiken. Dergelijke ondergronden (bijvoorbeeld zand of steentjes) zijn daarom niet geschikt voor looproutes.

De vlakheid van het loopoppervlak wordt bepaald door de combinatie van het toegepaste materiaal en de voegen (indien aanwezig). Daarnaast moet de ondergrond voldoende stroef zijn, ook bij regen en vorst.