Onregelmatigheden

Basis niveau

  • Het loopoppervlak is vlak
  • Onregelmatigheden zijn maximaal 5 mm
  • Maaswijdte maximaal 20 mm 
  • Gleuven dwars op de looprichting aanbrengen

Lees meer

Boomwortels

Boomwortels kunnen de bestrating omhoog duwen. Dit kan worden voorkomen door een diep en goed doorwortelbaar plantgat te maken. Bij bestaande bomen kan schade worden voorkomen, door het nemen van groeiplaatsverbetering en opgroeivoorkomende maatregelen. Bij het planten kan men rekening houden met de boomsoort.

Gleuven en mazen

Openingen (spleten, gaten in een rooster) in het oppervlak van een looproute mogen niet te groot zijn. Met name voor mensen met krukken of een taststok kunnen te grote spleten hinderlijk zijn. Dit geldt ook voor (geleide)honden. Ook wielen van een rolstoel kunnen klem komen te zitten als openingen te groot zijn. Gleuven en mazen van roosters of van putdeksels moeten daarom smaller zijn dan 2 cm. Een afwateringsgoot bij een op-/afrit mag niet dieper zijn dan 1 cm.