Sluizen

Basis niveau

  • Bij het ontbreken van een alternatieve route minimale doorgangsruimte van 1,50 meter aanhouden
  • (Deels) in een kleur die contrasteert, ten behoeve van mensen met een visuele beperking
  • Goede verlichting noodzakelijk

 

Sluizen in voetgangersgebieden worden ingezet om;

  • autoverkeer te weren, wanneer andere maatregelen niet effectief zijn
  • (brom)fietsers te weren
  • plaatselijk te snelheid van het fietsverkeer te verlagen

nadeel van sluizen in het voetpad is dat ze moelijk te nemen zijn door met mensen met een scoot-mobiel en een obstakel vormen voor blinden en slechtzienden.

Maatvoering

  • a1 ≥ 1,20 m; bij ontbreken alternatieve route doorgangsruimte van 1,50 m aanhouden
  • a2≥0,60 m 'overlap'
  • a3 ≥ 1,50 m
  • h = 0,85 à 0,95