Bewegwijzering

Hoog niveau

  • Op locaties waar veel voetgangers lopen die onbekend zijn in het gebied dient bewegwijzering worden aangebracht.
  • De bewegwijzering wijst naar één of meer objecten of bestemmingen die relatief veel mensen trekken.
  • Bestemming bevindt zich op loopafstand (max. 1500 m.) van een punt waar mensen hun vervoermiddel verlaten (parkeerlocatie, station of openbaarvervoerhalte).

Lees meer

Voetgangersbewegwijzering is bedoeld om voetgangers in een bepaald gebied via de kortste of meest geëigende route naar hun doel te leiden. Vooral voor mensen met een cognitieve beperking kan voetgangersbewegwijzering een belangrijk hulpmiddel zijn. Omdat veel mensen met een cognitieve beperking niet kunnen lezen, zijn eenvoudige pictogrammen gewenst.

Bij voetgangersbewegwijzering is het van belang dat ter plaatse onbekenden de bewegwijzering gemakkelijk herkennen en begrijpen. De herkenbaarheid kan worden verhoogd door binnen een bewegwijzerd gebied één systeem te gebruiken. Voor een goede herkenbaarheid verdient het aanbeveling om voetgangersbewegwijzering gescheiden te houden van bijvoorbeeld fietsbewegwijzering.