Keuze route

Hoog niveau

  • Voor voetgangers de kortste route bewegwijzeren.
  • De route moet logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn.
  • Geschikt voor mensen met een beperking.

Lees meer

Te bewegwijzeren routes moeten aan een aantal eisen voldoen. In principe dient voor voetgangers de kortste route te worden bewegwijzerd. Maar deze route moet wel logisch, overzichtelijk en sociaal veilig zijn. En geschikt voor mensen met een beperking. Daarom dient een route niet te veel afslaande bewegingen te bevatten. Zo mogelijk dienen routes ook enige beschutting tegen wind en regen te bieden.

Waar een voetgangersroute een drukke weg kruist, zijn oversteekvoorzieningen van goede kwaliteit vereist. Routes dienen verder zo veel mogelijk rechts van de rijbaan te liggen, of aan de kant met de (meeste) etalages (sociale veiligheid), of aan de kant waar de meeste mensen zijn, of aan de kant waar de zon op staat. Op plaatsen waar uit diverse richtingen kan worden gekozen, is een teken dat men zich op de juiste weg bevindt noodzakelijk.