Kleur

Hoog niveau

  • Toepassing van een lichte kleur voor de opschriften en een donkere kleur voor de ondergrond verdient aanbeveling.

Lees meer

Er dient te worden gekozen voor een goed contrasterende kleurencombinatie waarbij rekening wordt gehouden met de kleuren die al voor andere doeleinden in de bewegwijzering worden gebruikt en kleuren die wettelijk zijn vastgelegd.