Selectie van doelen

Hoog niveau

  • Het vermelden van alle mogelijk relevante doelen op de borden kan leiden tot teveel informatie en overprikkeling. Daarom dient een selectie van doelen te worden gemaakt.

Lees meer

Het is van groot belang een selectie van doelen te maken. Vermeden moet worden dat alle mogelijk relevante doelen op de borden worden vermeld. In veel gevallen zal ook na selectie het aantal doelen nog te groot zijn. Een oplossing kan dan zijn een aantal doelen bijeen te brengen in een verzamelnaam (bijvoorbeeld ‘centrum’). Vanaf het punt waar de routes naar de verschillende doelen zich splitsen, worden de afzonderlijke doelen weer vermeld. Nadeel van een verzamelnaam is uiteraard dat de afzonderlijke doelen niet meer herkenbaar zijn. De reiziger moet een vertaalslag maken en met name mensen met een cognitieve functiebeperking hebben hier vaak problemen mee.